summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-ruby/cookies_eu: add 1.7.3HEADmasterHans de Graaff44 hours2-0/+25
* dev-ruby/acts-as-taggable-on: add 6.0.0Hans de Graaff45 hours2-0/+43
* dev-ruby/powerpack: add 0.1.2Hans de Graaff6 days2-0/+22
* dev-ruby/rubocop-rspec: add 1.27.0Hans de Graaff6 days2-0/+34
* dev-ruby/rubocop: add 0.57.2Hans de Graaff8 days2-0/+45
* dev-ruby/paper_trail: add 8.1.2Hans de Graaff8 days2-0/+35
* dev-ruby/premailer-rails: cleanup broken versionHans de Graaff8 days1-34/+0
* dev-ruby/premailer-rails: install VERSION fileHans de Graaff9 days1-0/+36
* dev-ruby/secure_headers: add 6.0.0Hans de Graaff12 days2-0/+27
* dev-ruby/rubocop-rspec: add ruby25Hans de Graaff12 days1-1/+1
* dev-ruby/rubocop: add 0.57.1Hans de Graaff12 days2-0/+45
* dev-ruby/jaro_winkler: initial import of 1.5.1 for rubocopHans de Graaff12 days3-0/+39
* dev-ruby/inky-rb: add missing test dependenciesHans de Graaff13 days1-0/+6
* dev-ruby/draper: add ruby25Hans de Graaff13 days1-2/+2
* dev-ruby/rubocop-rspec: add 1.26.0Hans de Graaff14 days2-0/+34
* dev-ruby/unicode-display_width: add 1.4.0Hans de Graaff14 days2-0/+28
* dev-ruby/terminal-table: add ruby25Hans de Graaff2018-06-021-2/+2
* app-forensics/brakeman: loosen slim dependencyHans de Graaff2018-06-021-1/+4
* dev-ruby/tiny_tds: add 2.1.2Hans de Graaff2018-06-012-0/+45
* dev-ruby/tiny_tds: cleanupHans de Graaff2018-06-013-90/+0
* dev-ruby/rvideo: add ruby25Hans de Graaff2018-05-301-1/+1
* dev-ruby/ruby-saml: add ruby25Hans de Graaff2018-05-301-1/+1
* dev-ruby/joiner: add ruby25Hans de Graaff2018-05-302-3/+3
* dev-ruby/premailer-rails: initial import of 1.10.2Hans de Graaff2018-05-303-0/+40
* dev-ruby/premailer: also install misc directoryHans de Graaff2018-05-301-0/+2
* dev-ruby/premailer: initial import of 1.11.1Hans de Graaff2018-05-303-0/+43
* dev-ruby/webpacker: initial import of 3.5.3Hans de Graaff2018-05-293-0/+38
* dev-ruby/unicode-display_width: add 1.3.3Hans de Graaff2018-05-292-0/+28
* dev-ruby/useragent: add ruby25Hans de Graaff2018-05-291-1/+1
* dev-ruby/secure_headers: add 3.7.3Hans de Graaff2018-05-292-0/+29
* dev-ruby/authlogic: add 4.1.1Hans de Graaff2018-05-292-0/+45
* dev-ruby/useragent: cleanupHans de Graaff2018-05-292-23/+0
* dev-ruby/cookies_eu: add 1.7.1Hans de Graaff2018-05-292-0/+25
* dev-ruby/cookies_eu: initial import of 1.6.3Hans de Graaff2018-05-243-0/+30
* dev-ruby/js_cookie_rails: initial import of 2.2.0Hans de Graaff2018-05-243-0/+32
* dev-ruby/tinymce-rails: add 4.7.13Hans de Graaff2018-05-212-0/+25
* dev-ruby/riddle: add 2.3.1Hans de Graaff2018-05-212-0/+25
* dev-ruby/rails_best_practices: add 1.19.2Hans de Graaff2018-05-212-0/+46
* dev-ruby/rails_best_practices: cleanupHans de Graaff2018-05-212-47/+0
* dev-ruby/rack-proxy: add 0.6.4Hans de Graaff2018-05-212-0/+26
* dev-ruby/httpi: add 2.4.3Hans de Graaff2018-05-212-0/+24
* dev-ruby/authlogic: add 4.1.0Hans de Graaff2018-05-212-0/+45
* dev-ruby/get_process_mem: add 0.2.2Hans de Graaff2018-05-212-0/+23
* dev-ruby/font-awesome-sass: add 5.0.13Hans de Graaff2018-05-212-0/+27
* dev-util/scss-lint: add 0.57.0Hans de Graaff2018-05-202-0/+37
* dev-util/scss-lint: cleanupHans de Graaff2018-05-202-36/+0
* dev-ruby/rspec-activemodel-mocks: add ruby25Hans de Graaff2018-05-201-1/+1
* dev-ruby/rails-controller-testing: add ruby25Hans de Graaff2018-05-201-1/+1
* dev-ruby/loofah-activerecord: acts_as_fu is a test dependencyHans de Graaff2018-05-181-1/+1
* dev-ruby/rubocop: add 0.56.0Hans de Graaff2018-05-172-0/+43