summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* GRUB brandingwiktor w brodlo2011-07-211-0/+0
* GRUB2 from Sabayonwiktor w brodlo2011-07-071-0/+0
* the libuser patchwiktor w brodlo2011-07-071-0/+20
* sys-libs/libuser: don't build docswiktor w brodlo2011-07-072-2/+4
* Unmasked some toolswiktor w brodlo2011-07-052-2/+2
* libuser sandbox violation fixwiktor w brodlo2011-06-132-1/+5
* Fixed categorieswiktor w brodlo2011-06-092-0/+33