summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* Update twentysixteen 1.7HEADmasterAnthony G. Basile2019-01-0123-845/+1869
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfifteen 2.2Anthony G. Basile2019-01-0122-797/+2298
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 4.1Anthony G. Basile2019-01-016-6/+262
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update wordpress-mobile-pack 3.4Anthony G. Basile2019-01-0159-364/+13648
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update public-post-preview 2.8.0Anthony G. Basile2019-01-0110-174/+346
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 6.8.1Anthony G. Basile2019-01-01455-8716/+16760
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update easy-table 1.8Anthony G. Basile2019-01-012-45/+23
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfourteen 2.4Anthony G. Basile2019-01-0139-968/+1805
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 6.3.2Anthony G. Basile2018-07-12162-1712/+3755
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 4.0.8Anthony G. Basile2018-07-125-6/+13
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update mantra 3.0.5Anthony G. Basile2018-07-1211-16/+62
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Initial commit google-authenticatorAnthony G. Basile2018-07-1122-0/+1706
|
* Update twentysixteen 1.5Anthony G. Basile2018-06-0820-729/+882
|
* Update twentyfifteen 2.0Anthony G. Basile2018-06-0822-683/+837
|
* Update jetpack 6.2Anthony G. Basile2018-06-08255-2276/+5745
|
* Update akismet 4.0.7Anthony G. Basile2018-06-088-11/+151
|
* Update twentyfourteen 2.2Anthony G. Basile2018-06-0838-863/+1007
|
* Update jetpack 6.0Anthony G. Basile2018-04-10197-3119/+3035
|
* Update wordpress-mobile-pack 3.3Anthony G. Basile2018-03-1054-18913/+115
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update wordpress-importer 0.6.4Anthony G. Basile2018-03-104-284/+69
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update openid 3.4.4Anthony G. Basile2018-03-1039-502/+1388
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 5.9Anthony G. Basile2018-03-10340-3065/+12254
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 4.0.3Anthony G. Basile2018-03-103-6/+52
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update mantra 3.0.4Anthony G. Basile2018-03-10217-5516/+5512
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 4.0.2Anthony G. Basile2017-12-265-10/+36
|
* Update jetpack 5.6.1Anthony G. Basile2017-12-2610-125/+191
|
* Update jetpack 5.6Anthony G. Basile2017-12-12228-3119/+3889
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update wordpress-mobile-pack 3.2Anthony G. Basile2017-11-2020-1459/+3665
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 5.5Anthony G. Basile2017-11-20236-1809/+6094
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 4.0.1Anthony G. Basile2017-11-204-24/+85
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentysixteen 1.4Anthony G. Basile2017-11-207-21/+52
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfifteen 1.9Anthony G. Basile2017-11-207-10/+58
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfourteen 2.1Anthony G. Basile2017-11-2013-16/+83
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* jetpack 5.3Anthony G. Basile2017-09-20266-5519/+7284
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* akismet 4.0Anthony G. Basile2017-09-207-73/+354
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update wordpress-mobile-pack 3.1Anthony G. Basile2017-09-0174-14231/+1361
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 5.2.1Anthony G. Basile2017-09-01182-1926/+7344
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 3.3.4Anthony G. Basile2017-09-019-160/+249
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update mantra 2.6.1.1Anthony G. Basile2017-09-014-18/+8
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfifteen 1.8Anthony G. Basile2017-06-154-4/+19
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update jetpack 5.0Anthony G. Basile2017-06-15221-2989/+8090
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update twentyfourteen 2.0Anthony G. Basile2017-06-155-32/+105
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update akismet 3.3.2Anthony G. Basile2017-05-203-4/+9
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update mantray 2.6.1Anthony G. Basile2017-05-2018-3413/+1430
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update wordpress-mobile-pack 3.0Anthony G. Basile2017-05-20126-5521/+17637
| | | | Signed-off-by: Anthony G. Basile <blueness@gentoo.org>
* Update Aksimet v3.3.1, Jetpack v 4.9, Public Post Preview v 2.6.0Yury German2017-05-05154-1536/+2499
|
* Update wordpress-mobile-pack 2.2.10Anthony G. Basile2017-04-1627-790/+5605
|
* Update jetpack 4.8.2Anthony G. Basile2017-04-16214-4195/+10724
|
* Update plugin wordpress-mobile-pack 2.2.9Anthony G. Basile2017-03-25440-45310/+32484
|
* Jetpack version 4.7.1Yury German2017-03-1917-59/+503
|