summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Deprecate 2.6.39experimentalAnthony G. Basile2011-10-2512-86689/+0
* Add headersAnthony G. Basile2011-08-062-0/+12
* Cleaned up line numbersAnthony G. Basile2011-07-301-3/+3
* Add patch to remove legacy PAX_EI_PAXAnthony G. Basile2011-07-3012-10/+374
* Update Grsec/PaX20110719Anthony G. Basile2011-07-244-71/+142
* Update Grsec/PaX20110716Anthony G. Basile2011-07-185-8381/+4704
* Update Grsec/PaX20110709Anthony G. Basile2011-07-125-6881/+11012
* Update Grsec/PaX20110701Anthony G. Basile2011-07-044-83/+832
* Update Grsec/PaX and address bug #36601920110628Anthony G. Basile2011-06-296-45/+76
* Update Grsec/PaX20110625Anthony G. Basile2011-06-266-11154/+11131
* Update Grsec/PaX20110621Anthony G. Basile2011-06-244-14/+198
* Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-06-154-48/+423
* Update Grsec/PaX20110607Anthony G. Basile2011-06-095-6593/+125
* Update Grsec/PaX20110606Anthony G. Basile2011-06-074-15/+26
* Update Grsec/PaX20110604Anthony G. Basile2011-06-069-6825/+14113
* Update Grsec/PaX20110525Anthony G. Basile2011-05-266-20/+41
* scripts/switchout.sh: remove old grsec patch, rename new, update READMEAnthony G. Basile2011-05-261-0/+10
* EOF 2.6.38Anthony G. Basile2011-05-2610-71976/+0
* Update Grsec/PaX20110523Anthony G. Basile2011-05-2512-4390/+89838
* Update Grsec/PaX20110522Anthony G. Basile2011-05-234-4573/+5324
* Update Grsec/PaX20110518Anthony G. Basile2011-05-206-724/+6118
* Update Grsec/PaX20110511Anthony G. Basile2011-05-1210-11477/+15551
* Update Grsec/PaX20110502Anthony G. Basile2011-05-104-1314/+10055
* Added script to automatically retrieve patchesAnthony G. Basile2011-05-015-0/+316
* Update Grsec/PaX20110423Anthony G. Basile2011-04-287-12002/+8384
* Added upstream patches to bridge to genpatches-2.6.32-3620110419Anthony G. Basile2011-04-194-3/+2622
* Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-04-194-13984/+14225
* Update Grsec/PaX20110416Anthony G. Basile2011-04-1714-11501/+14517
* Update Grsec/PaX20110328Anthony G. Basile2011-03-285-10193/+7309
* EOL 2.6.37Anthony G. Basile2011-03-2710-60875/+0
* Update Grsec/PaX20110326Anthony G. Basile2011-03-275-7583/+10852
* Added experimental grsec patches for 2.6.38Anthony G. Basile2011-03-2210-0/+59806
* Update Grsec/PaX20110321Anthony G. Basile2011-03-214-7647/+7962
* Update Grsec/PaX20110312Anthony G. Basile2011-03-1710-7726/+7840
* Update Grsec/PaX20110302Anthony G. Basile2011-03-054-4100/+4080
* Fixed type ldm_eror -> ldm_error20110227Anthony G. Basile2011-02-281-1/+1
* Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-02-284-4032/+4552
* Merge branch 'experimental'Anthony G. Basile2011-02-254-478/+222
|\
| * Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-02-255-7437/+7699
| * Updated PaX config for WORKSTATION and VIRTUALIZATIONAnthony G. Basile2011-02-212-4/+54
| * Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-02-164-10/+36
| * Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-02-136-536/+1503
| * Separated Workastation and Virtualization predefined security levelsAnthony G. Basile2011-02-022-40/+206
| * Updated help for Gentoo's SERVER and WORKSTATION GRSEC optionsAnthony G. Basile2011-01-222-160/+84
| * Tweaked Gentoo's SERVER and WORKSTATION GRSEC optionsAnthony G. Basile2011-01-222-20/+32
| * Change Gentoo's GRSEC settings -- remove NO_RBACAnthony G. Basile2011-01-222-420/+12
* | Update Grsec/PaXAnthony G. Basile2011-02-255-7437/+7699
* | Update Grsec/PaX20110215Anthony G. Basile2011-02-164-10/+36
* | Update Grsec/PaX20110212Anthony G. Basile2011-02-134-163/+523
* | Update Grsec/PaX20110127Anthony G. Basile2011-01-294-8/+37