summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* dev-binpkg/pypy3: Fix UnnecessarySlashStripMichał Górny2019-12-151-2/+2
* dev-binpkg/pypy3: Drop oldMichał Górny2019-12-1519-2590/+1
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 7.2.0Michał Górny2019-10-182-0/+197
* dev-binpkg/pypy3: Restore non-SSE2 x86 backendMichał Górny2019-08-151-1/+21
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 7.1.1Michał Górny2019-04-192-0/+179
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 7.1.0Michał Górny2019-03-272-0/+179
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 7.0.0Michał Górny2019-02-142-0/+179
* dev-binpkg/pypy3: Add 6.0.0Michał Górny2018-04-262-0/+200
* dev-binpkg/pypy3: RemanifestMichał Górny2018-04-261-8/+8
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.10.1Michał Górny2018-01-142-0/+200
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.10.0Michał Górny2017-12-272-0/+200
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.9.0Michał Górny2017-10-083-0/+212
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.8.0Michał Górny2017-06-092-0/+200
* dev-binpkg/pypy3: Fix for pypy-c -> pypy3-c renameMichał Górny2017-04-251-4/+4
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.7.1Michał Górny2017-04-254-2/+231
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.5.0Michał Górny2016-10-122-0/+187
* dev-binpkg/pypy3: Switch to lzipMichał Górny2016-06-092-6/+6
* dev-binpkg/pypy3: Bump to 5.2.0-alpha1Michał Górny2016-06-093-0/+201
* dev-binpkg/pypy3: Fix sse2 flagMichał Górny2016-03-021-1/+1
* dev-binpkg/pypy3: UpdateMichał Górny2016-03-026-0/+427