summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* kde-apps: Add KDE Applications 18.08.1Andreas Sturmlechner2018-09-082-0/+85
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.12.3Andreas Sturmlechner2018-08-073-157/+0
* kde-apps/kate: x86 stable (bug #661810)Thomas Deutschmann2018-07-291-1/+1
* kde-apps/kate: amd64 stable wrt bug #661810Mikle Kolyada2018-07-291-1/+1
* kde-apps: Drop KDE Applications 18.04.2Andreas Sturmlechner2018-07-122-85/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 18.04.3Andreas Sturmlechner2018-07-123-0/+149
* kde-apps: Drop KDE Applications 18.04.1Andreas Sturmlechner2018-06-072-85/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 18.04.2Andreas Sturmlechner2018-06-072-0/+85
* kde-apps/kate: Add some postinst hintsAndreas Sturmlechner2018-05-311-0/+10
* kde-apps: Drop KDE Applications 18.04.0Andreas Sturmlechner2018-05-102-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 18.04.1Andreas Sturmlechner2018-05-102-0/+75
* kde-apps: Add KDE Applications 18.04.0Andreas Sturmlechner2018-04-192-0/+75
* kde-apps: Remove KDE Applications 17.08Johannes Huber2018-03-302-75/+0
* kde-apps: stasblise 17.12.3 for amd64/x86Michael Palimaka2018-03-281-1/+1
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.12.2Andreas Sturmlechner2018-03-082-78/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.12.3Andreas Sturmlechner2018-03-082-0/+78
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.12.1Andreas Sturmlechner2018-02-122-77/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.12.2Andreas Sturmlechner2018-02-112-0/+78
* kde-apps/kate: Drop 17.12.1 (r0)Andreas Sturmlechner2018-01-191-75/+0
* kde-apps/kate: Drop bogus depAndreas Sturmlechner2018-01-192-0/+155
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.12.0Andreas Sturmlechner2018-01-112-76/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.12.1Andreas Sturmlechner2018-01-112-0/+76
* kde-apps: Add KDE Applications 17.12.0Andreas Sturmlechner2017-12-142-0/+76
* kde-apps/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-101-1/+1
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.04.3Andreas Sturmlechner2017-11-302-75/+0
* kde-apps: 17.08.3 stable for amd64Andreas Sturmlechner2017-11-301-1/+1
* kde-apps/kate: x86 stable (bug #637292)Thomas Deutschmann2017-11-301-1/+1
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.08.2Andreas Sturmlechner2017-11-092-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.08.3Andreas Sturmlechner2017-11-092-0/+75
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.08.1Andreas Sturmlechner2017-10-122-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.08.2Andreas Sturmlechner2017-10-122-0/+75
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.08.1Andreas Sturmlechner2017-09-072-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.08.1Andreas Sturmlechner2017-09-072-0/+75
* kde-apps: Add KDE Applications 17.08.0Andreas Sturmlechner2017-08-172-0/+75
* kde-apps: Drop KDE Applications 16.12.3, KDE PIM 4.14.11* and more oldAndreas Sturmlechner2017-08-172-70/+0
* kde-apps: 17.04.3 stable for amd64/x86Michael Palimaka2017-08-181-1/+1
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.04.2Andreas Sturmlechner2017-07-132-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.04.3Andreas Sturmlechner2017-07-132-0/+75
* kde-apps: Remove KDE Applications 17.04.1Johannes Huber2017-06-082-75/+0
* kde-apps: Version bump KDE Applications 17.04.2Johannes Huber2017-06-082-0/+75
* kde-apps: Drop KDE Applications 17.04.0Andreas Sturmlechner2017-05-112-75/+0
* kde-apps: Add KDE Applications 17.04.1Andreas Sturmlechner2017-05-112-0/+75
* kde-apps: Version bump KDE Applications 17.04.0Johannes Huber2017-04-202-0/+75
* kde-apps: Remove KDE Applications 16.08.3Andreas Sturmlechner2017-04-172-63/+0
* kde-apps/kate: x86 stable wrt bug #612776Agostino Sarubbo2017-04-171-1/+1
* kde-apps/kate: amd64 stable wrt bug #612776Agostino Sarubbo2017-04-161-1/+1
* kde-apps/kate: Fix USE=addonsAndreas Sturmlechner2017-04-011-1/+1
* kde-apps/kate: Fix testsAndreas Sturmlechner2017-03-221-0/+7
* kde-apps: Remove KDE Applications 16.12.2Johannes Huber2017-03-092-63/+0
* kde-apps: Version bump KDE Applications 16.12.3Johannes Huber2017-03-092-0/+63