summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-im/gajim: Switch to PYTHON_MULTI_USEDEP APIMichał Górny2020-02-091-78/+0
* */*: Clean PYTHON_COMPAT of obsolete implsMichał Górny2020-01-051-2/+2
* net-im: Remove *-fbsd KEYWORDSMichał Górny2019-10-111-1/+1
* net-im/gajim: Fix wrong PYTHON_USEDEP.Hanno2019-08-191-1/+1
* net-im/gajim: Remove patch disabling spell checkerAmadeusz Piotr Żołnowski2019-04-141-6/+0
* net-im/gajim: amd64 stable wrt bug #681970Mikle Kolyada2019-04-081-1/+1
* net-im/gajim: x86 stable (bug #681970)Thomas Deutschmann2019-04-081-2/+2
* net-im/gajim: Bump versionAmadeusz Piotr Żołnowski2019-03-241-0/+84