summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* xfce-extra/xfdashboard: Add missing postrmMichał Górny2019-04-102-0/+8
* xfce-extra/xfce4-windowck-plugin: Add missing postrmMichał Górny2019-04-101-0/+4
* xfce-extra/xfce4-time-out-plugin: Add missing postrmMichał Górny2019-04-101-0/+4
* xfce-extra/xfce4-notes-plugin: Add missing postrmMichał Górny2019-04-101-0/+4
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Remove dep on xscreensaverMichał Górny2019-04-091-1/+0
* xfce-extra/xfdashboard: Bump to 0.7.5 (dev branch)Michał Górny2019-04-092-0/+41
* xfce-extra/xfce4-vala: Support vala:0.42 (~arch)Michał Górny2019-04-091-0/+40
* xfce-extra/xfce4-vala: Support vala:0.40 (stable)Michał Górny2019-04-091-0/+40
* xfce-extra/xfdashboard: Bump to 0.6.1 (stable branch)Michał Górny2019-04-092-0/+42
* xfce-extra/xfce4-windowck-plugin: Bump to 0.4.5Michał Górny2019-04-092-0/+44
* xfce-extra/xfce4-vala: Bump to EAPI 7, port off xfconfMichał Górny2019-04-091-0/+40
* xfce-extra/xfce4-time-out-plugin: Port to EAPI 7, off xfconfMichał Górny2019-04-091-0/+33
* xfce-extra/xfce4-places-plugin: Bump to EAPI 7, port off xfconfMichał Górny2019-04-091-0/+40
* xfce-extra/xfce4-notes-plugin: Bump to EAPI 7, port off xfconfMichał Górny2019-04-091-0/+35
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-47/+0
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-45/+0
* xfce-extra/xfce4-systemload-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-45/+0
* xfce-extra/xfce4-mpc-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-45/+0
* xfce-extra/xfce4-mailwatch-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-081-40/+0
* xfce-extra/xfce4-battery-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-46/+0
* xfce-extra/xfce4-alsa-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-082-41/+0
* xfce-extra/tumbler: Drop oldMichał Górny2019-04-082-58/+0
* xfce-extra/xfce4-mailwatch-plugin: arm stable wrt bug #652774Mikle Kolyada2019-04-081-2/+2
* xfce-extra/tumbler: arm stable wrt bug #652774Mikle Kolyada2019-04-081-2/+2
* xfce-extra/xfce4-taskmanager: arm stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-081-1/+1
* xfce-extra/xfce4-systemload-plugin: arm stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-081-1/+1
* xfce-extra/xfce4-dict: arm stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-081-1/+1
* xfce-extra/xfce4-alsa-plugin: revert stableMikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-taskmanager: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-systemload-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-screenshooter: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-mpc-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-dict: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-battery-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-alsa-plugin: x86 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-taskmanager: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-systemload-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-2/+2
* xfce-extra/xfce4-screenshooter: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-mpc-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-2/+2
* xfce-extra/xfce4-dict: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-2/+2
* xfce-extra/xfce4-battery-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-alsa-plugin: amd64 stable wrt bug #682814Mikle Kolyada2019-04-071-1/+1
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-072-47/+0
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-073-94/+0
* xfce-extra/xfce4-verve-plugin: Drop oldMichał Górny2019-04-072-35/+0
* xfce-extra/xfce4-taskmanager: Drop oldMichał Górny2019-04-072-46/+0