summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* xfce-extra/xfce4-notifyd: Bump to 0.3.1 bugfixMichał Górny2016-09-062-0/+33
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: Version bump to 0.8.8Michał Górny2016-09-032-0/+39
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: minor fixes.Christian Tietz2016-08-302-12/+2
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: version bump to 2.0.1.Christian Tietz2016-08-302-0/+70
* xfce-extra/xfce4-whiskermenu-plugin: version bump to 1.6.0.Christian Tietz2016-08-302-0/+70
* xfce-extra/xfce4-power-manager: Prune obsolete USE flag descriptionMichał Górny2016-08-031-3/+0
* xfce-extra/xfdashboard: Prune oldMichał Górny2016-08-024-111/+0
* xfce-extra/xfce4-xkb-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-023-79/+0
* xfce-extra/xfce4-weather-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-029-447/+0
* xfce-extra/xfce4-verve-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-35/+0
* xfce-extra/xfce4-vala: Prune oldMichał Górny2016-08-021-41/+0
* xfce-extra/xfce4-timer-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-33/+0
* xfce-extra/xfce4-time-out-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-33/+0
* xfce-extra/xfce4-soundmenu-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-41/+0
* xfce-extra/xfce4-sensors-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-69/+0
* xfce-extra/xfce4-screenshooter: Prune oldMichał Górny2016-08-022-50/+0
* xfce-extra/xfce4-radio-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-021-30/+0
* xfce-extra/xfce4-pulseaudio-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-37/+0
* xfce-extra/xfce4-power-manager: Prune oldMichał Górny2016-08-026-319/+0
* xfce-extra/xfce4-places-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-39/+0
* xfce-extra/xfce4-netspeed-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-37/+0
* xfce-extra/xfce4-mixer: Prune oldMichał Górny2016-08-022-41/+0
* xfce-extra/xfce4-eyes-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-023-66/+0
* xfce-extra/xfce4-equake-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-024-105/+0
* xfce-extra/xfce4-embed-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-022-34/+0
* xfce-extra/xfce4-dict: Prune oldMichał Górny2016-08-022-34/+0
* xfce-extra/xfce4-cpufreq-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-024-102/+0
* xfce-extra/tumbler: Prune oldMichał Górny2016-08-022-56/+0
* xfce-extra/thunar-volman: Prune oldMichał Górny2016-08-022-41/+0
* xfce-extra/thunar-archive-plugin: Prune oldMichał Górny2016-08-021-28/+0
* xfce-extra/xfce4-notifyd: Raise GTK+3 dep to fix build failure, #590112Michał Górny2016-07-311-1/+1
* xfce-extra/xfce4-wavelan-plugin: Bump to 0.5.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+33
* xfce-extra/xfce4-wavelan-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-302-34/+0
* xfce-extra/xfce4-systemload-plugin: Bump to 1.1.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+32
* xfce-extra/xfce4-smartbookmark-plugin: Bump to 0.4.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+36
* xfce-extra/xfce4-smartbookmark-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-302-39/+0
* xfce-extra/xfce4-netload-plugin: Bump to 1.2.99, the first GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+30
* xfce-extra/xfce4-netload-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-304-99/+0
* xfce-extra/xfce4-mpc-plugin: Bump to 0.4.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+32
* xfce-extra/xfce4-mpc-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-302-33/+0
* xfce-extra/xfce4-fsguard-plugin: Bump to 1.0.99, the first GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+32
* xfce-extra/xfce4-fsguard-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-302-33/+0
* xfce-extra/xfce4-diskperf-plugin: Bump to 2.5.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+31
* xfce-extra/xfce4-diskperf-plugin: Prune oldMichał Górny2016-07-302-31/+0
* xfce-extra/xfce4-datetime-plugin: Bump to 0.6.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+31
* xfce-extra/xfce4-battery-plugin: Bump to 1.0.99, the GTK+3 pre-releaseMichał Górny2016-07-302-0/+38
* xfce-extra/thunar-vcs-plugin: Bump to 0.1.5, with revamped svn supportMichał Górny2016-07-292-0/+40
* xfce-extra/xfce4-notifyd: Bump to 0.3.0, first GTK+3/gdbus releaseMichał Górny2016-07-292-0/+33
* xfce-extra/xfce4-alsa-plugin: Initial commit, ebuild by meJason Zaman2016-07-143-0/+46
* xfce-extra/xfce4-verve-plugin-1.1.0-r0: add alpha keywordTobias Klausmann2016-06-301-1/+1