summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMikle Kolyada <zlogene@gentoo.org>2016-04-07 15:24:14 +0300
committerMikle Kolyada <zlogene@gentoo.org>2016-04-07 16:23:28 +0300
commit964b7acc147d4fd22540206b1acd18b8ae5ab9f1 (patch)
tree23bae53f9f63cdc11f683b236c02a4db0add185f /kde-plasma/khotkeys/khotkeys-5.6.2.ebuild
parentkde-plasma/kwin: amd64 stable wrt bug #429204 (diff)
downloadgentoo-964b7acc147d4fd22540206b1acd18b8ae5ab9f1.tar.gz
gentoo-964b7acc147d4fd22540206b1acd18b8ae5ab9f1.tar.bz2
gentoo-964b7acc147d4fd22540206b1acd18b8ae5ab9f1.zip
kde-plasma/kgamma: amd64 stable wrt bug #429204
Package-Manager: portage-2.2.26
Diffstat (limited to 'kde-plasma/khotkeys/khotkeys-5.6.2.ebuild')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions