summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-proxy/*: Update Manifest hashesMichał Górny2017-12-101-2/+2
* Drop $Id$ per council decision in bug #611234.Robin H. Johnson2017-02-283-3/+0
* net-proxy/obfs4proxy: bump to 0.0.7Marek Szuba2016-11-282-0/+50
* net-proxy/obfs4proxy: add ~x86 keywordMarek Szuba2016-09-211-1/+1
* net-proxy/obfs4proxy: add ~arm, bug #590766Markus Meier2016-08-301-1/+1
* dev-python/pyicu: update metadataMarek Szuba2016-08-241-0/+3
* net-proxy/obfs4proxy: update maintainer e-mail.Marek Szuba2016-07-291-1/+1
* net-proxy/obfs4proxy: remove description tagMarek Szuba2016-05-251-1/+0
* net-proxy/obfs4proxy: fix LICENSE, add proxied maintainerAnthony G. Basile2016-04-234-5/+7
* New ebuild: net-proxy/obfs4proxy.Marek Szuba2016-04-234-0/+110
* Revert "New ebuild: net-proxy/obfs4proxy, plus dependencies." in order to spl...Marek Szuba2016-04-234-115/+0
* New ebuild: net-proxy/obfs4proxy, plus dependencies.Marek Szuba2016-04-234-0/+115