summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* layout.conf; "masters = gentoo"HEADmasterNoel Darlow2013-12-191-0/+1
|
* minor edit backup list displayNoel Darlow2012-11-122-2/+2
|
* bashfun remote file existsNoel Darlow2012-11-122-2/+2
|
* minor fixNoel Darlow2012-10-182-2/+2
|
* processFilesIn - recursive file processingNoel Darlow2012-10-182-4/+4
|
* minor update to gentoolNoel Darlow2012-10-172-4/+4
|
* fixingNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* help fixedNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* dddddddddNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* blah blah blahNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* sdddddddNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* restoring all the old functionalityNoel Darlow2012-08-032-2/+2
|
* scan againNoel Darlow2012-08-032-4/+4
|
* scanNoel Darlow2012-08-032-4/+3
|
* adding scan functionNoel Darlow2012-08-031-0/+4
|
* a;dlfkja;Noel Darlow2012-07-182-2/+2
|
* fdasdfadfNoel Darlow2012-07-181-26/+0
|
* removing obsolete ebuildNoel Darlow2012-07-181-57/+0
|
* ardour-irc - EAPI must be on line 4 or beforeNoel Darlow2012-07-182-2/+58
|
* Net-LibLO - EAPI must be line 4 or beforeNoel Darlow2012-07-182-1/+27
|
* still trying..Noel Darlow2012-07-02296-68440/+0
|
* still trying..Noel Darlow2012-07-021-27/+157
|
* still trying..Noel Darlow2012-07-0252-647/+267
|
* still trying..Noel Darlow2012-07-02532-295/+84769
|
* 3Noel Darlow2012-07-011-0/+15
|
* 2 what the hell's an eblit?Noel Darlow2012-07-0115-0/+1759
|
* first attempt to add php 5.2.17 ebuildNoel Darlow2012-07-012-0/+393
|
* ddyNoel Darlow2012-06-092-5/+5
|
* ddddddNoel Darlow2012-06-092-6/+16
|
* ddNoel Darlow2012-06-092-3/+4
|
* dNoel Darlow2012-06-092-2/+2
|
* dNoel Darlow2012-06-092-3/+3
|
* blah blah blahNoel Darlow2012-06-092-2/+3
|
* ddddddddNoel Darlow2012-06-092-2/+2
|
* dddddddNoel Darlow2012-06-092-2/+2
|
* dddddddNoel Darlow2012-06-092-2/+2
|
* mumnle mndmdnleNoel Darlow2012-06-092-4/+4
|
* gentool ebuild problemNoel Darlow2012-06-092-4/+4
|
* gentool copy script: fixing wrong commands to mount/umount mirrorsNoel Darlow2012-06-072-2/+2
|
* wwwwNoel Darlow2012-05-296-6/+6
|
* symlinky worky worky!!!Noel Darlow2012-05-294-2/+4
|
* ddddNoel Darlow2012-05-298-9/+9
|
* zzzzzzNoel Darlow2012-05-298-9/+9
|
* grrrrrrrrrrrrrNoel Darlow2012-05-298-8/+8
|
* doins -r woesNoel Darlow2012-05-298-8/+8
|
* symlinky worky!?Noel Darlow2012-05-298-8/+8
|
* symlinky worky!Noel Darlow2012-05-294-4/+4
|
* mumblemumbnl;eNoel Darlow2012-05-291-40/+0
|
* oopsNoel Darlow2012-05-291-0/+37
|
* bungled renameNoel Darlow2012-05-292-80/+0
|