summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* net-analyzer/zabbix: bump to 6.0.31Miroslav Šulc3 hours2-0/+391
* net-analyzer/zabbix: bump to 6.4.16Miroslav Šulc3 hours2-0/+395
* net-analyzer/scanssh: add 2.1.3.1Arthur Zamarin20 hours3-0/+242
* net-analyzer/netdata: add 1.46.0Craig Andrews40 hours2-0/+164
* net-analyzer/wireshark: Keyword 4.2.5 ia64, #933292Matoro Mahri48 hours1-1/+1
* net-analyzer/sslscan: add 2.1.4Hans de Graaff2 days2-0/+84
* net-analyzer/opsgenie-lamp: drop 2.5.1_p20181102Arthur Zamarin3 days2-50/+0
* net-analyzer/zmap: drop myself as a maintainerJakov Smolić4 days1-4/+1
* net-analyzer/zmap: Fix building with json-cJakov Smolić4 days2-0/+32
* net-analyzer/zmap: add 4.1.1Jakov Smolić4 days2-0/+50
* net-analyzer/opsgenie-lamp: add github upstream metadataArthur Zamarin5 days1-0/+3
* net-analyzer/opsgenie-lamp: add 3.1.4, major refactorArthur Zamarin5 days2-0/+28
* net-analyzer/nessus-bin: add 10.7.4, drop 10.7.2Marek Szuba10 days2-2/+2
* net-analyzer/nessus-agent-bin: add 10.6.4, drop 10.6.1Marek Szuba10 days2-2/+2
* net-analyzer/cacti-spine: dekeyword ppcArthur Zamarin11 days1-2/+2
* net-analyzer/cacti: dekeyword ppcArthur Zamarin11 days2-3/+3
* net-analyzer/ntopng: crank copyrightSam James13 days1-1/+1
* net-analyzer/ntopng: add 6.0Denis Pronin13 days3-0/+140
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.0.15 ppc64, #933294Arthur Zamarin2024-06-081-1/+1
* net-analyzer/netperf: Stop moving netserver to /usr/sbinJames Le Cuirot2024-06-071-5/+0
* net-analyzer/netperf: Bump to 2.7.0_p20210121 to avoid license issueJames Le Cuirot2024-06-074-20/+118
* net-analyzer/ospd-openvas: add 22.7.1Giuseppe Foti2024-06-072-0/+89
* net-analyzer/nettop: restore useful HOMEPAGE, SRC_URIEli Schwartz2024-06-071-3/+3
* net-analyzer/gvmd: add 23.6.2Giuseppe Foti2024-06-062-0/+129
* net-analyzer/openvas-scanner: add 23.3.2Giuseppe Foti2024-06-062-0/+159
* net-analyzer/notus-scanner: add 22.6.3Giuseppe Foti2024-06-062-0/+82
* net-analyzer/testssl: Stabilize 3.0.8 arm64, #922818Sam James2024-06-061-1/+1
* net-analyzer/zabbix: bump to 7.0.0, dropped oracle support completelyMiroslav Šulc2024-06-052-0/+374
* net-analyzer/wireshark: Keyword 4.2.5 riscv, #933292Yixun Lan2024-06-051-1/+1
* net-analyzer/net-snmp: enable py3.12David Seifert2024-06-024-4/+4
* net-analyzer/wtfis: add 0.9.1Mario Haustein2024-06-022-0/+39
* net-analyzer/wtfis: bump dependenciesMario Haustein2024-06-021-5/+4
* net-analyzer/wtfis: enable py3.12Mario Haustein2024-06-021-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 x86, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 sparc, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 ppc, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 ppc64, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 arm, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 arm64, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/fail2ban: Stabilize 1.0.2-r3 amd64, #930866Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: force bundled lemonMike Gilbert2024-06-013-0/+9
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.2.5 amd64, #933295Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.2.5 arm64, #933295Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.0.15 amd64, #933294Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.0.15 arm64, #933294Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.0.15 x86, #933294Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Stabilize 4.0.15 arm, #933294Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Keyword 4.2.5 x86, #933292Arthur Zamarin2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/wireshark: Keyword 4.2.5 arm, #933292Sam James2024-06-011-1/+1
* net-analyzer/net-snmp: fix modern C issueSam James2024-06-012-0/+271