summaryrefslogtreecommitdiff
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Bump to 0.1.6Michał Górny2019-06-302-0/+75
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Bump to 0.1.5Michał Górny2019-06-132-0/+75
* xfce-extra/xfce4-screensaver: x86 stable wrt bug #685630Mikle Kolyada2019-05-151-1/+1
* xfce-extra/xfce4-screensaver: amd64 stable wrt bug #685630Mikle Kolyada2019-05-131-1/+1
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Remove dep on xscreensaverMichał Górny2019-04-091-1/+0
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Drop oldMichał Górny2019-04-073-152/+0
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Bump to 0.1.4Michał Górny2019-03-222-0/+76
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Version bump (v0.1.3)Mikle Kolyada2018-11-242-0/+76
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Drop oldMikle Kolyada2018-11-054-209/+0
* xfce-extra/xfce4-screensaver: revision bump, fix pam type detectionMikle Kolyada2018-11-051-0/+75
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Bump to 0.1.2Michał Górny2018-11-022-0/+70
* xfce-extra/xfce4-screensaver: Bump to 0.1.1Michał Górny2018-11-012-0/+70
* xfce-extra/xfce4-screensaver: New packageMichał Górny2018-10-163-0/+81